Mộ đá lục lăng có sáu mặt (mộ đá lục giác) được làm bằng đá xanh Thanh Hóa, do thợ làm mộ đá Ninh Bình sản xuất.Mẫu mộ lục lăng đẹp, mộ lục giác đẹp giá rẻ